Fortsatt bekämpning av mjältbrand

Arbetet efter det mjältbrandsutbrott som konstaterades i Kvismarens naturreservat den 24 juli fortsätter. Målet med bekämpningen är att på sikt kunna häva spärren i området. Ett flertal döda djur har redan destruerats och inom kort kommer förbränning av kvarvarande döda djur ske på plats med hjälp av en mobil förbränningsanläggning.

-         Efter det förra utbrottet i Veddige 2008 beställde vi en mobil förbränningsugn. Förbränning på plats är ett enkelt och säkert sätt att ta hand om döda djur. Ugnen har varit på service under sommaren men är nu på väg till den aktuella gården, säger Katharina Gielen, chef på enheten för idisslare och gris.

Förbränning och vattenflöden
Förbränningen genomförs av specialutbildad personal från Svensk Lantbrukstjänst AB på uppdrag av Jordbruksverket.

-          Vi vet av erfarenhet att rök generellt kan upplevas som besvärande för omgivningen. Denna rök består endast av vattenånga och koldioxid och är ofarlig för människor och djur. Vi gör vad vi kan för att minimera obehaget för omgivningen, säger Katharina Gielen.

Ytterligare en pågående åtgärd är att undersöka vattenflödena i området. Detta för att få underlag att bedöma de långsiktiga konsekvenserna för djurbesättningar och användandet av betesmarkerna i naturreservatet.

Mer information
Samlade frågor och svar
Jordbruksverkets rekommendationer till djurägare runt Kvismare kanal
Statens veterinärmedicinska anstalt om mjältbrand

Kontaktpersoner för journalister
Katharina Gielen, chef på enheten för idisslare och gris, tfn 036-15 61 15


Kontaktpersoner för journalister
Katharina Gielen, chef på enheten för idisslare och gris, tfn 036-15 61 15

 

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera