Jordbruksverket lanserar material till förskolor om sambanden mellan land och stad

Nu lanserar Jordbruksverket ett pedagogiskt material som ska inspirera förskollärare och barn till att lära sig mer om sambanden mellan land och stad. Lärarhandledningen, som innehåller fakta och roliga övningar, är ett komplement till Jordbruksverkets bok Urban och Ruralia, en berättelse om två vänner som inte klarar sig utan varandra.

- Det är viktigt att barn ges chans att reflektera över varifrån exempelvis mat, energi och trä kommer. Materialet och boken är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag. Landsbygdens värden är inte solklara för alla och måste kommuniceras, säger Johanna Nilsson på Jordbruksverkets landsbygdsutvecklingsenhet.

Kostnadsfritt att beställa
Lärarhandledningen kommer, tillsammans med boken, att skickas direkt till särskilt utvalda förskolor. Andra förskolor kan beställa det kostnadsfritt. Materialet riktar sig till barn i åldrarna 3-6 år och ingår också i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF:s nya satsning Bonden i skolan.

- Bonden i skolan är en angelägen satsning som vi på Jordbruksverket är glada att kunna vara delaktiga i, fortsätter Johanna Nilsson.

Boken finns också utvecklad som app för telefon och läsplatta.

Mer information

Här kan du beställa och ladda ner materialet

Här kan du läsa mer om Bonden i skolan

På Jordbruksverkets webbplats kan du ladda ner en högupplöst pressbild på lärarhandledningens framsida. Illustration: Annika Giannini

Kontaktperson för journalister
Johanna Nilsson
Landsbygdsutvecklingsenheten
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 62 58

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera

Citat

- Det är viktigt att barn ges chans att reflektera över varifrån exempelvis mat, energi och trä kommer. Materialet och boken är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag. Landsbygdens värden är inte solklara för alla och måste kommuniceras
Johanna Nilsson, på Jordbruksverkets landsbygdsutvecklingsenhet