Pressinbjudan: Framtidens växtskydd en utmaning

Den 17 april anordnar Jordbruksverket ett seminarium i Alnarp om framtidens växtskydd. Forskare, organisationer och myndigheter fokuserar på olika strategier för att hantera klimatförändringar och en framtid med färre växtskyddsmedel.

11 april 2012

 – Ett hållbart växtskydd är en framtidsfråga för livsmedelsproduktionen i Sverige, säger Olof Johansson, avdelningschef på växt- och miljöavdelningen. Det är avgörande att vi klarar ett bra växtskydd både för miljön och för ett konkurrenskraftigt jordbruk.
 
Moderator under seminariet är vetenskapsjournalisten Peter Sylwan och några av talarna är Christel Cederberg, forskare och verksam vid Institutet för livsmedel och bioteknik, Ghita Cordsen Nielsen från dansk lantbruksrådgivning samt forskare och experter från Sveriges lantbruksuniversitet och ansvariga myndigheter.

Dagen avslutas med en diskussion där bland andra Peter Bergkvist från Kemikalieinspektionen, Bengt Persson, LRF och Stiftelsen Lantbruksforskning samt Harald Svensson, ordförande i Jordbruksverkets växtskyddsråd medverkar.

Tid: 17 april kl. 10-16
Plats: Stora salen vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Se vägbeskrivning.

Om seminariet: Se inbjudan

Anmälan: Du som är journalist kan kontakta Ingela Grahn, tfn 036 – 15 51 42 om du vill närvara under hela eller delar av seminariet.

 

 

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera