Pressinbjudan: Livsmedelsseminarium 13 januari - Hur slår vi mynt av de svenska mervärdena?

Hur kan vi bättre utnyttja de svenska mervärdena för att öka konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen? Jordbruksverket bjuder in livsmedelsbranschen till ett seminarium på Myntkabinettet i Stockholm den 13 januari. Journalister är välkomna att närvara under dela seminariet, eller under delar av dagen.

Under seminariet berättar bland annat en brittisk och en svensk handelskedja om vilken betydelse hållbarhetsaspekter har i deras produktsortiment och vilka krav de ställer på sina leverantörer. Flera spännande företag ger exempel på hur hållbarhetsarbete ger dem konkurrensfördelar. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talar om regeringens arbete med den kommande livsmedelsstrategin. Generaldirektörerna från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket delar och diskuterar erfarenheterna från den pågående förenklingsresan där myndigheterna besöker livsmedelsföretag med syftet att öka tillväxten och underlätta export.

Datum: 13 januari 2016
Tid: kl. 09:30-16:00
Plats: Kungliga Myntkabinettet i Stockholm

Läs hela programmet

Kontaktperson för journalister

Anne Hansson
Enheten för handel och marknad
Telefon 036-15 50 77

Cecilia Koch
Enheten för handel och marknad
Telefon 036-15 58 94

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera