Pressinbjudan: Miljonprogramsbor + landsbygdskommuner = sant

Arbetssökande i Sveriges miljonprogram vill gärna ta jobb i kommuner som har brist på arbetskraft. Men det behövs bättre information till målgruppen om att jobben finns. Det visar en ny rapport som gjorts av Carlos Rojas, MIKLO, för Jordbruksverkets räkning.

I rapporten intervjuas ett 20-tal arbetssökande från miljonprogram i Örnsköldsvik och Linköping.  Alla sökte vid intervjutillfället jobb inom vård- och omsorgssektorn, där det kommer att råda mest brist på arbetskraft framöver. Rapportens resultat presenteras under torsdagen och fredagen i samband med två workshops för politiker och högre tjänstemän i kommuner och regioner, en i Stockholm och en i Örnsköldsvik.

Journalister är välkomna att delta under förmiddagen fram till och med lunch i samband med respektive workshop. Då presenterar Carlos Rojas rapporten och Djamal Hamaili, flyktingsamordnare från Valdemarsviks kommun, berättar om det framgångsrika arbete den kommunen bedrivit med att locka arbetssökande från miljonprogram i Stockholm.

Tid och plats

Torsdag 28 februari klockan 10.00-12.00 på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlanda stad Stockholm,
Fredag den 1 mars på Parken, Skogsgatan 44, Örnsköldsvik

Mer information

Inbjudan till integrationsworkshop

Kontaktpersoner för journalister:

Jessica Hagård, Jordbruksverket, tfn 036-15 61 16
jessica.hagard@jordbruksverket.se

Maria Jansson, Jordbruksverket, tfn 036 -15 51 52
maria.jansson@jordbruksverket.se

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera