Pressinbjudan: Tillväxt och export i fokus när Förenklingsresan besöker Klädesholmen Seafood

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket gör nu en gemensam förenklingsresa till företag i svensk livsmedelsindustri. Syftet är att stärka svenska livsmedelsföretags tillväxt och export. Den 20 november blir det besök hos Klädesholmen Seafood på Tjörn.

– Vi vill träffa intressanta livsmedelsföretag för att upptäcka förbättringsmöjligheter för ökad tillväxt och export. Vi ser potential för ökad livsmedelsexport och vill fånga upp idéer för att underlätta för livsmedelsföretag i hela Sverige. Målet är att skapa förändring som gör verklig skillnad, att gå från prat till resultat, säger myndigheternas generaldirektörer Leif Denneberg, Jordbruksverket, Stig Orustfjord, Livsmedelsverket, och Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, som deltar i besöken på resan.

Samtal för tillväxt och export
Företagen på Förenklingsresan är valda för att representera olika bakgrund, storlek och inriktning. Formatet för besöken är informella samtal om företagens vardag och upplevelser. I samtalen deltar också andra myndigheter och organisationer som företagen upplever har stor påverkan på deras vardag. Det kan till exempel vara kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och branschorganisationer.

När och var
Tid: Fredag 20 november. Journalister är välkomna att delta under hela programmet från klockan 10.00. Själva samtalet börjar cirka 11.20 och pågår ungefär 1,5 timma. I samband med lunchen 13.00 finns tid för enskilda intervjuer. Besöket avslutas cirka 14.20.
Plats: Klädesholmen Seafood:s fabrik i Rönnäng på Tjörn

Mer information
Läs mer om Förenklingsresan för livsmedelsindustrin

Anmälan för journalister
Vi vill gärna att du anmäler dig i förväg om du vill vara med på besöket. Mejla eller ring till Jordbruksverkets pressjour: infojour@jordbruksverket.se, telefon 036-15 63 36.

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.