Pressinbjudan till konferens 25 april: Växtförädling 3.0 - ny teknik och gamla lagar

Jordbruksverket bjuder in till en konferens den 25 april i Stockholm tillsammans med Gentekniknämnden och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Syftet är att belysa utvecklingen i växtförädlingen och de svårigheter som en teknikbaserad lagstiftning ger när tekniken ständigt utvecklas.

Inom alla områden pågår en ständig teknikutveckling och växtförädlingen är inget undantag.  Nya tekniker ger växtförädlarna nya möjligheter att modifiera växters egenskaper. Lagstiftningen säger lite förenklat att allt som inte sker på naturlig väg, som exempelvis korspollinering, är genteknik.

Det finns också olika undantag från denna lagstiftning.

På 1990-talet bestämde EU vad en GMO är. Tjugo år senare är det ingen som riktigt vet var gränserna går. Med de metoder som används idag blir det allt svårare att veta vad som ska regleras som GMO och vad som ska undantas. Hur kan man göra en lagstiftning som håller när förutsättningarna förändras?

Moderator är vetenskapsjournalisten Peter Sylwan. Under dagen finns flera möjligheter att vara med och diskutera frågorna.

Mer information
Tid: Torsdagen den 25 april 2013 kl. 09.30-16.00
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig på länken här

Program

Välkommen!

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera