Stor svensk spannmålsskörd 2011

Årets spannmålsskörd uppskattas bli drygt fem miljoner ton, vilket innebär en ökning med en femtedel jämfört med fjolåret. Högre skördar per hektar och mer spannmålsodling förklarar ökningen, enligt årets skördeprognos från Jordbruksverket.

Förra årets skörd var den lägsta sedan år 2006 men i år ser situationen bättre ut. Spannmålsskörden uppskattas i år bli 5,1 miljoner ton, vilket är en ökning med omkring 19 procent jämfört med fjolåret. I förhållande till den genomsnittliga skörden de fem senaste åren är årets resultat en ökning på cirka sju procent. Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli i nivå med förra året. Det betyder en ökning med 10 procent jämfört med snittet för de fem senaste åren. En förutsättning för samtliga siffror är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår.

Kraftiga regnväder i augusti kan påverka skörden

Om vädret från augusti och framåt avviker avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Vädret har hittills under växtperioden varit växlande. Temperaturen var lägre än vanligt under årets första två månader och snön låg kvar länge, vilket kan ha haft negativa effekter på höstgrödorna på olika håll i landet. Våren inleddes sedan med ett, på många håll, rekordvarmt april samtidigt som nederbördsmängden var under det normala i hela landet.

Även maj, juni och juli bjöd på temperaturer över det normala i större delen av landet i kombination med lite mindre regnmängder än normalt i Mellansverige i maj. Detta kan ha haft negativa effekter på tillväxten på torkkänsliga jordar.

I sydöstra Sverige var det torrt i början av juni för att sedan följas av mer regn än normalt i större delen av södra Sverige fram till och med juli. I början av augusti drog kraftiga regnväder in över Sverige där stora mängder nederbörd kom på kort tid. Detta kan försvåra och fördröja skördearbetet på många håll i landet. Det kan också leda till kvalitetsförsämring genom att axen börjar gro.

Så är prognoserna gjorda

Metoden som Jordbruksverket utvecklat för prognoserna baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I modellen används de vädervariabler som bäst förklarar variationerna i hektarskördarna. I beräkningarna används förutom väderdata även uppgifter om odlade arealer för 2011. Modellen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna är gjorda totalt för hela landet och regionala uppgifter kan inte redovisas.

Mer information

Här kan du läsa hela skördeprognosen. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 15 november.

Här kan du läsa om historiska skördar på vår blogg ”Jordbruket i siffror”.

Kontaktpersoner för journalister

Jimmie Enhäll, statistikenheten, tfn 036-15 63 42
Ulf Svensson, statistikenheten, tfn 036-15 50 74
Claes Renström, enheten för handel och marknad, tfn 036-15 51 30

Kontaktpersoner för journalister

Jimmie Enhäll, statistikenheten telefon 036-15 63 42
Ulf Svensson, Ställföreträdande enhetschef statistikenheten telefon 036-15 50 74
Claes Renström, enheten för handel och marknad telefon 036-15 51 30

 

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera