Stora skördar och biologisk mångfald går att kombinera

​Det moderna jordbruket har lett till allt färre insekter, fåglar och växter i odlingslandskapet. Jordbruksverket inleder därför projektet Mångfald på slätten för att stödja lantbruket så att man med enkla åtgärder kan kombinera höga skördenivåer med ökad biologisk mångfald. Projektet presenteras i fält i Skåne på torsdag 8 juli.

Jordbruksverket har inlett ett projekt som heter Mångfald på slätten, och för att slå ett slag för projektet har man i samarbete med utsädesföretagen och Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare skickat ett kilo honungsörtfrö till alla svenska rödklöverfröodlare under våren.

Bed and breakfast till humlor och bin
- De flesta humlor gillar honungsört, säger Thorsten Rahbek Pedersen på växtodlingsenheten. Rödklövern blommar sent så det är viktigt att någon växt blommar i juni månad för att bygga upp samhällena av vilda pollinatörer som humlor och bin. Det är a och o att kunna erbjuda de vilda pollinatörerna ”bed and breakfast” hela växtsäsongen!

Mångfald i det moderna jordbruket
I projektet skapas grupper av lantbrukare i fyra svenska slättbygder som kan demonstrera hur man tar hänsyn till den biologiska mångfalden i det effektiva och moderna jordbruket. Rådgivare kommer att utbildas och en mobiltjänst tas fram som ger snabb information om fåglar i odlingslandskapet och hur de kan gynnas.

Lantbrukare med blommande grödor, som raps, åkerböna och klöverfrö kan vinna mycket på att öka den biologiska mångfalden. Humlor och andra vilda pollinatörer ger ökad skörd och kvalitet. Parasitsteklar och andra naturliga fiender kan minska behovet av bekämpningsmedel. Många insekter föder också många fåglar vilket också stärker den biologiska mångfalden i slättlandskapet.

- Erfarenheter från England visar att det går alldeles utmärkt att kombinera 12 ton höstvete per hektar med ökad biologisk mångfald, säger Martin Sjödahl, vid Jordbruksverkets miljöenhet. Nyttodjur som pollinerande insekter och parasitsteklar kan ge lantbrukare viktiga ekosystemtjänster.

Pressvisning i fält torsdag 8 juli
Projektet presenteras på en pressvisning torsdagen den 8 juli, kl 14:00 hos Fredrik Ohlsson på Sjöstorp Norregård vid Dalby i Skåne. Se vägbeskrivning här

Fredrik fick första pris i fröpremieringen som Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare arrangerar, för sin fantastiska fröskörd på 900 kilo rödklöver per hektar. Fredrik har metodiskt byggt upp ett bra bestånd av pollinerande insekter som kan hjälpa till i rödklöverfröodlingen. Bland annat genom att lägga ut gamla halmbalar, gynna sälgen och etablera honungsört i ett band kring fältet.

Kontaktpersoner
Thorsten Rahbek Pedersen, växtodlingsenheten, tfn 040-41 52 82
Martin Sjödahl, chef för miljöenheten, tfn 036-15 58 76, 070-531 25 42
Anmälan till pressvisningen: Ingela Grahn, informationsenheten, tfn 036 - 15 51 42

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera