Tydligare konsumentinformation för fisk och skaldjur

Det ska bli enklare att få information om var fisk och skaldjur är fångad och på vilket sätt. Det är en följd av den nya marknadsordningen för fiskeripolitiken som träder i kraft 1 januari 2014. Förutom artens handelsbeteckning, produktionsmetod och fångstzon måste nu även bland annat vetenskapligt namn samt redskapstyp anges när produkten säljs till konsument.

- Det kommer att bli tydligare för konsumenten var fisken eller skaldjuren är fångade och på vilket sätt. Kravet på märkning med denna information gäller framöver även vid försäljning till storkök, säger Annelie Rosell, Jordbruksverket.

Ny fiskepolitik bättre för miljön i framtiden
Den nya fiskeripolitiken syftar till att fisket och vattenbruket ska bli mer hållbart. Hållbart omfattar hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter. I den nya marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter får näringen en större roll i att arbeta med frågorna. Detta innebär flera obligatoriska mål bland annat:

  • att främja ett hållbart fiske och vattenbruk
  • att undvika och minimera oönskad fångst
  • att på bästa sätt hantera den bifångst som tas upp, det vill säga fisk som inte kan säljas på grund av storlek eller art.

Den nya marknadsordningen innebär att EU avskaffar nuvarande system med återtag. Vilket betyder att EU inte längre kommer att stödköpa fisk eller skaldjur från fiskarna för att därefter slänga dem.

Mer information
Den nya marknadsordningen som träder i kraft nästa år är en del av EU:s nya fiskeripolitik. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten jobbar tillsammans med fiskefrågorna. Här ingår även grundförordningen, vilken Havs- och vattenmyndigheten svarar för, som utgör ett ramverk för de åtgärder som syftar till att nå ett mer hållbart och långsiktigt lönsamt fiske.

Här kan du läsa Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande.

Kontaktperson för journalister
Konsumentinformation, handel och marknad med fisk
Annelie Rosell, enheten för handel och marknad på Jordbruksverket, tfn 070-369 73 65
Camilla Burman, enheten för handel och marknad på Jordbruksverket, tfn 070-282 26 44

Reglering av fisket
Malin Wilhelmsson, enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten, tfn 070-396 48 07
Karin Bjerner, enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten, tfn 070-615 63 30

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera

Dokument & länkar