Vad får vi när vi köper närproducerat?

​Vet konsumenterna vad de får när de väljer närproducerade livsmedel? En studie från Jordbruksverket visar att det inte alltid är så. I dag finns ingen gemensam definition av vad närproducerat betyder och begreppet används ibland på ett vilseledande sätt. Det kan vara frestande för producenter och handel att använda begreppet närproducerat när de vet att produkterna är efterfrågade.

Vi köper närproducerade livsmedel av olika anledningar. Det kan handla om trygghet, klimathänsyn, att vi vill gynna vår hembygd eller stödja småskalighet. Men vad konsumenterna får när de köper närproducerade livsmedel skiljer sig från producent till producent och det råder begreppsförvirring i alla led.

- I slutänden blir det ofta konsumenten själv som får avgöra om varan är närproducerad eller inte, utifrån de värderingar som han eller hon själv tolkar in i begreppet, säger rapportförfattaren Anna Wretling Clarin. Med andra ord är det inte säkert att vi får det vi tror vi betalar för.

Branschriktlinjer mest ändamålsenliga
Denna otydlighet kan göra att det växer fram kvalitetssäkringskoncept kring närproducerade livsmedel, som det gjort för ekologiskt och Svenskt sigill, Om det finns ett behov av att definiera begreppet närproducerat blir det sannolikt inte staten som gör detta. Troligen är det mer ändamålsenligt att det görs i form av branschriktlinjer. 

Ökat intresse hos konsumenter och politiker
Om närproducerat är en bestående trend får framtiden utvisa, men idag finns ett ökat intresse hos många konsumenter. Politiska satsningar inom livsmedelssektorn och stöden inom landsbygdsprogrammet visar också att det finns en vilja att stödja närproducerade livsmedel. Att handla närproducerat och småskaligt anses vara ett sätt att värna det svenska jordbruket i en allt mer konkurrensutsatt och global sektor.  

Presenteras under Almedalsveckan
Rapporten presenteras på Jordbruksverkets seminarium Äta bör man - men hur gör man? Under Almedalsveckan. Syftet med rapporten är att undersöka hur olika aktörer definierar och använder begreppet närproducerat och att ställa det i relation till andra begrepp som lokal- och regional mat, småskaligt och ursprungsmärkt. Målet är att underlätta för konsumenten att göra medvetna val.

 Studien är en del av verkets arbete för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar konsumtion av jordbruksvaror. Syftet är att sprida information om de effekter som konsumtionen har på miljö, klimat och samhälle.

 Läs hela rapporten Vad får du som konsument när du köper närproducerat?

 Kontaktperson
Anna Wretling Clarin, utredningsenheten, tfn 036 – 15 50 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera