Ytterligare åtgärder mot mjältbrandssmitta planeras

Myndigheternas arbete med att begränsa mjältbrandssmittan fortsätter i och kring Kvismarens naturreservat. Jordbruksverket planerar bland annat för att täta och täcka igen smittkällan i naturreservatet.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har börjat analysera jordprover från det aktuella området. Preliminära resultat indikerar att mjältbrandssporer finns i jorden på den plats där myndigheterna bedömer att korna smittades. Detta stödjer teorin att det handlar om en gammal mjältbrandsgrav som kommit i dagen efter grävarbete och att detta är smittkällan. Jordbruksverket har i samråd med Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram en åtgärdsplan för att täcka smittkällan så att mjältbrandssporerna inte kan spridas vidare.

-          Åtgärden innebär att vi minskar risken för smittspridning från det vi bedömer är ursprungskällan. Det finns fortfarande en risk att betande nötkreatur i närområdet kan smittas även efter åtgärden och därför kommer djur som ska beta här behöva vaccineras. Däremot kommer det inte vara någon risk för människor att vistas i området framöver, säger Katarina Gielen, chef på enheten för idisslare och gris.

Förbränning av döda djur

Saneringsarbetet på den berörda gården fortsätter som planerat. Nästa steg är att döda djur ska förbrännas i den mobila anläggning som Jordbruksverket beställt för att på ett enkelt och säkert sätt ta hand om döda djur vid sjukdomsutbrott.

-          Planeringsarbetet kring förbränningen är i full gång. Det är många faktorer att ta hänsyn till och flera praktiska saker att lösa innan vi kan sätta igång. Vi gör vad vi kan för att minimera obehaget för omgivningen, säger Katarina Gielen.

Mer information
Frågor och svar om mjältbrand
Om mjältbrand på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats
Information från Länsstyrelsen i Örebro län

Kontaktpersoner för journalister
Katarina Gielen, Jordbruksverket, tfn 036-15 61 15
Anita Norén, lantbruksdirektör på länsstyrelsen i Örebro län, tfn 0706-37 92 90
Frågor om jordproverna: Cecilia Hultén, epidemiolog SVA, tfn 018-67 41 25

Kontaktpersoner för journalister
Katarina Gielen, Jordbruksverket, tfn 036-15 61 15
Anita Norén, lantbruksdirektör på länsstyrelsen i Örebro län, tfn 0706-37 92 90
Frågor om jordproverna: Cecilia Hultén, epidemiolog SVA, tfn 018-67 41 25

 

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera

Dokument & länkar