Ytterligare en ko död i mjältbrand

Ytterligare ett nötkreatur har dött på den gård vid Kvismarens naturreservat på Närkesslätten där mjältbrand konstaterades den 24 juli. Djuret är omhändertaget. Myndigheterna arbetar vidare och sanering fortgår enligt plan.

Myndigheterna bedömer att det inte handlar om en ny smittkälla och därmed ingen ökad risk för allmänheten. Djuret i fråga tillhör den grupp djur i vilken de tidigare dödsfallen har inträffat. Djurgruppen har behandlats med penicillin och flyttades för några dagar sedan till annat bete. Kadavret är nu omhändertaget på ett säkert sätt i väntan på destruktion.

-          Att ytterligare ett djur har dött i detta skede ser vi som en sällsynt komplikation. Med stor sannolikhet har djuret fått i sig mjältbrandssporer från det smittade betet. Dessa sporer har sedan aktiverats och orsakat sjukdom i samband med att effekten av penicillinet har avtagit, säger Cecilia Hultén, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Mer information
Jordbruksverkets rekommendationer till djurägare runt Kvismare kanal

Statens veterinärmedicinska anstalt om mjältbrand

Kontaktpersoner för journalister
Katharina Gielen, Jordbruksverket, tfn 036-15 61 15
Cecilia Hultén, epidemiolog SVA, tfn 018-67 41 25
Carolina Stenfeldt, Jordbruksverket, tfn 070-342 48 13

Katharina Gielen, Jordbruksverket, tfn 036-15 61 15
Cecilia Hultén, epidemiolog SVA, tfn 018-67 41 25
Carolina Stenfeldt, Jordbruksverket, tfn 070-342 48 13

 

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera

Dokument & länkar