Josab ändrar datum för rapportering

Josab lämnade i bokslutskommunikén, publicerad 2017-02-28, datum för när årsredovisningen för 2016 och rapport för kvartal 1 skall kommuniceras samt när årsstämma skall hållas. Tyvärr blev dessa datum felaktiga och skall istället vara följande:

  • Årsredovisning 2016: 2017-04-20
  • Kvartalsrapport 1: 2017-05-12
  • Årsstämma: 2017-05-12


För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren
VD, Koncernchef
Josab International AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 121 389 00
E-post: johan.gillgren@josab.com 

Om Josab International AB
Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar