Marknadsmeddelande 162/17 - Sista dag för handel med BTA 2 i Josab International AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie 2, (JOSAB BTA 2), är den 9 juni 2017

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: JOSA BTA 2

ISIN-kod: SE0009773815

Orderboks-ID: 137395

Sista handelsdag: 9 juni 2017

Stockholm den 2 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.