Marknadsmeddelande 66/17 - Information om företrädesemission Josab International AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (JOSA) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 22 mars 2017.  Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 23 mars 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av elva (11)
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier för 2,15 sek per aktie (2:11 á 2,15 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 29 mars 2017 till och med den 18 april 2017. Teckningstiden är den 29 mars 2017 till och med den 20 april 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 29 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: JOSA TR
ISIN-kod:
SE0009773799
Orderboks ID: 135382
Första handelsdag: 29 mars, 2017
Sista handelsdag: 18 april, 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: JOSA BTA 1
ISIN-
kod: SE0009773807
Orderboks-ID: 135383
Handelsperiod: 29 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 20 mars, 2017

AktieTorget
Telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera