Uppdatering av JOSAB Indias projekt i Hyderabad, Telangana

Som tidigare informerats medverkar JOSAB India Pvt Ltd i ett projekt där 150 till 250 vattenkiosker skall levereras i samarbete med Natures Spring Eco Tap Pvt Ltd. På grund av orsaker utanför JOSABs kontroll har leveransen av vattenkioskerna försenats, men nu har leveransen av kioskerna påbörjats.

De första 54 platserna i Hyderabad har fastställts mellan inblandade parter och under juni har de första installationerna av JOSABs vattenkiosker påbörjats. De första 4 kioskerna är idag på plats och till juli månads utgång beräknas ca 20 kiosker vara installerade.
 
En av orsakerna till förseningen har varit att administrationen i Telangana önskat göra en invigning av projektet med medverkande från olika håll vilket varit svårt, och egentligen har politiska orsaker vilket är svårt för oss att påverka. Nu har parterna accepterat att utrullningen av projektet påbörjas och att invigningen får ske när dessa parter enats om ett invigningsdatum, preliminärt satt till slutet av juni månad.
 
På grund av förskjutningen beräknas de första 150 maskinerna att vara installerade fram till årsskiftet. Projektets slutliga storlek är i detta skede inte bestämd och beror i stor utsträckning på hur lyckat projektet blir under det första halvåret. JOSAB är givetvis beredda att utöka projektet vilket är ett prioriterat mål under utbyggnadsskedet.
 
Som tidigare informerats bygger projektet på en s.k. ”BOO” modell (Build Own Operate). Betalning sker via vattentariffer under en period på 7 år från leverans av maskinerna. Projektets totala ordervärde är ca MSEK 200-335 varav JOSABs andel är ca MSEK 65-100, beroende på antalet maskiner. Josab India Pvt Ltd kommer att leverera teknologin (rening av råvatten med JOSABs AqualiteTM). Natures Spring Eco Tap Pvt Ltd kommer att bistå med samverkan med regeringsorgan för licenser och uppställningsplatser för installation, marknadsföring och den dagliga driften. Ordern är initierad av delstatsregeringen i Telangana för att erbjuda säkert dricksvatten i staden Hyderabad. Vattenkioskerna skall vara i drift dygnet runt, baserad på JOSABs teknologi för att kunna erbjuda rent dricksvatten till ett överkomligt pris.
 
Johan Gillgren, VD, Josab International AB, säger att ”projektet har trots allt inte stått still då den krävt stora förberedelser, men att det nu är fantastiskt kul att äntligen kunna nå målet med projektet, att ge rent vatten till befolkningen i Hyderabad”.
 
Dennis Abraham, VD, Josab India Pvt Ltd. förklarar att ”Förseningen är beklaglig men samtidigt inte ovanlig i Indien på större projekt, detta är en förskjutning av uppstarten som inte kommer att påverka vår intjäning över projekttiden som är helt oberoende av uppstartstidpunkten.”
 
 
Stockholm 16 juni2017
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Johan Gillgren      
VD/Koncernchef Josab International AB    
+46 (0)8 121 389 00       
johan.gillgren@josab.com
 
 
Om Josab International AB
Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar