Förslag till styrelse

Vid årsstämman 2018-05-07 kommer omval av styrelsemedlemmar att ske enligt nedanstående förslag.

Bolagets större aktieägare har inför JOSABs årsstämma 2018-05-07 lämnat följande förslag till styrelse:

Omval:                  Zhu Yongjun, som även fortsatt föreslås som styrelsens ordförande

                                            Cai Jianwen

                                            Johan Gillgren

                                            Henry Koskela

                                            Per-Olof Seeman

                                            Stefan Östlundh

Arvode till styrelsen, ej anställda ledamöter, föreslås utgå med två prisbasbelopp per ledamot och år.

För ytterligare information se kallelse till Årsstämma utskickad 2018-04-09.

Stockholm 23 april 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                                                

VD/Koncernchef

Josab International AB                                                                       

+46 (0)8 121 389 00                                                                                                                                              

johan.gillgren@josab.com 

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar