Informationsläckage gällande Josab International AB:s affärsutveckling i Indien

Pga den mänskliga faktorn har ett internt dokument som beskriver affärsläget för Josab Indien av misstag blivit åtkomligt för allmänheten via den webbaserade presentationstjänsten Prezi.
Bolaget blev informerat om att filen fanns tillgänglig för nedladdning under förmiddagen tisdag den 5 januari varpå åtgärder för att säkra information genast vidtogs.

Prezi är ett välanvänt verktyg för skapande av presentationer och innehåller en funktion där en grupp användare kan arbeta i samma dokument genom att ladda upp det på Prezi´s molnbaserade server.

Tyvärr så har dokumentet vid ett uppladdningstillfälle av misstag ej markerats som privat, vilket fick till följd att det blev sökbart via internets sökmotorer. Då informationen endast fått begränsad spridning har bolaget efter diskussion med Aktietorget beslutat att offentliggöra dokumentet.

Bolaget vill understryka att informationen är en intern lägesuppdatering från dotterbolaget i Indien till styrelsen i Josab International AB och att bolaget i detta läge inte kan bekräfta när eller om de projekt som omnämns i dokumentet mynnar ut i faktiska orders.

Presentationen finns att ladda ned i sin helhet via nedanstående länk:
Josab India_Business Plan Update & Current Project Overview

Stockholm den 8 januari 2016


För ytterligare information vänligen kontakta:

Andrej Setina                                                                                                                                  Dennis Abraham                                                 
VD, Josab International AB                                                                   VD, M/S Josab India Pvt. Ltd.
+46 70 537 06 67                                                                                                        +46 76 724 73 49                                                            
andrej.setina@josab.com                                                                     dennis.abraham@josab.com                                         

Om Josab International AB
Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fem helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar