Josab ändrar datum för rapportering

Josab lämnade i bokslutskommunikén, publicerad 2018-02-28, datum för när årsredovisningen för 2017, och rapport för kvartal 1, skall kommuniceras samt när årsstämma skall hållas. Tyvärr blev dessa datum felaktiga och skall istället vara följande:

  • Årsredovisning 2017: 2018-04-16
  • Kvartalsrapport 1: 2018-05-07
  • Årsstämma: 2018-05-07


För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab International AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00 

E-post: johan.gillgren@josab.com 

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera