Josab genomför informationsträff i samband med företrädesemissionen

Efter möten i Göteborg den 5 april och i Stockholm den 6 april med betydande intresse kommer Josab med anledning av den pågående företrädesemissionen att arrangera ett uppföljande informationsmöte den 18 april kl 18.00 på KG10 med adress Kungsgatan 8 i Stockholm, där Johan Gillgren, VD, och Henry Koskela, CFO, redogör för Josab och dess för miljön och vattenförsörjningen så viktiga kunderbjudande samt Josabs väg framåt. Väsentliga parametrar vid bedömningen av Josab i närtid är att den under 2016 decentraliserade försäljningsprocessen i koncernen har reducerat kostnaderna, vilket slår igenom 2017, samt att Josab har som mål och beräknas redovisa en kraftigt ökad omsättning under 2017 jämfört med 2016.

För anmälan till mötet den 18 april kl 18.00, sänd mejl till ulf.hellzen@consensusam.se eller ring Ulf Hellzén 070-824 14 47. Sista teckningsdag i företrädesemissionen är den 20 april.

Syftet med företrädesemissionen på 22,22 MSEK före emissionskostnader är att möjliggöra för Josab att i första hand expandera på prioriterade marknader och även att tillföra rörelsekapital. Josab har från ett antal investerare, större aktieägare inklusive ledning erhållit teckningsförbindelser, en förhandsteckning och garantiåtaganden uppgående till ett belopp, som motsvarar 100 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen. Josab har framgångsrikt skapat initiala affärer i Indien.

Stockholm den 10 april 2017

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren
VD, Koncernchef
Josab International AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 121 389 00 
E-post: johan.gillgren@josab.com 

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar