Kommunike extra stämma

Styrelseförändring Josab

Josab International AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Josab International AB (JOSA) 2017-11-01.

Josab International AB höll under onsdag den 1 november 2017 en extra bolagsstämma för beslut om en styrelseförändring.

Beslut om styrelseändring:

  1. Noterades att Sten Johansson, oberoende styrelseledamot, lämnar sitt uppdrag i bolaget på grund av tidsbrist.
  2. Noterades att Per Olof Seman invaldes som ny oberoende styrelseledamot i bolaget.
  3. Då inga andra frågor förelåg avslutades den extra bolagsstämman.


För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab International AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00 

E-post: johan.gillgren@josab.com 


Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar