JSM Financial Group emitterar ett obligationslån om 350 MSEK

JSM Financial Group AB (publ.) har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om 350 MSEK inom en ram om 500 MSEK med förfall den 31 mars 2017. Obligationslånet löper med en kupongränta på 8 procent och avses noteras på en reglerad marknadsplats.

JSM Financial Group erbjuder icke-säkerställda konsument lån till den svenska marknaden via sina varumärken Cashbuddy och Cash2you. Gruppen grundades 2006 av Martin och Mikael Jönsson och har huvudkontor i Varberg.

“Vi emitterar nu en företagsobligation för att drar nytta av en växande efterfrågan för konsumentkrediter och kan via obligationsemissionen nu realisera våra expansionsplaner”, säger Martin Jönsson, VD och ägare i JSM Financial Group AB (publ.).

”På grund av bolagets robusta affärsmodell och tydliga tillväxtambitioner i samband med det fördelaktiga marknadsläget i den svenska företagsobligationsmarknaden, säkerställde Nordic Fixed Income en lyckad emission”, säger Fredrik Edner, transaktionsansvarig på Nordic Fixed Income AB.

Nordic Fixed Income AB har agerat som finansiell rådgivare och arrangör och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB har agerat som legal rådgivare i samband med transaktionen.

Prenumerera

Dokument & länkar