Ny styrelseledamot i JSM Financial Group AB

Johan Rönnerman har valts in i styrelsen för JSM Financial Group AB.

Jag är glad att välkomna Johan Rönnerman in i styrelsen. Han har en gedigen och intressant erfarenhet i skärningspunkten mellan att utveckla varumärken, sälja digitalt och rationalisera processer med ny teknik. Johans erfarenhet är värdefull när vi ytterligare skall utveckla gruppens affär, säger Martin Jönsson, VD för JSM Financial Group AB

Johan Rönnerman har mer än 15 års erfarenhet av e-handel och digitala affärer. Han var tidigare marknadschef och CIO på Bank2, numera Marginalen Bank, och har under de senaste 6 åren hjälpt Electroluxkoncernen med global e-handel och digital transformation.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen JSM Capital AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se

Prenumerera