Hållbar rekrytering nytt koncept inom HR

Junghahn & Partners lanserar som första rekryteringsföretag ett nytt koncept inom rekrytering kallat hållbar rekrytering. Det innebär att varje rekryterad kandidat får ett kostnadsfritt paket innehållande tre strategisamtal med ledarskapscoach, en hälsoföreläsning med kostrådgivning och ett års sjukvårdsförsäkring. Allt för att bidra till att hälsosamma organisationer ger lönsamma verksamheter.

De faktorer som tidigare var mest attraktiva för en arbetstagare, till exempel titlar och status, är inte nödvändigtvis de viktigaste i dag. Att en tjänst innebär bra arbetsmiljö, stora utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och etiska värderingar blir nu allt viktigare och därför erbjuder Junghahn & Partners konceptet hållbar rekrytering.

– Kampen om talangerna är hårdare i dag och företagen måste förstå att individen ställer nya och högre krav på sin framtida arbetsgivare, säger Louise Junghahn, vd Junghahn & Partners och fortsätter:
– Jag tror att vi kommer få se mer av den här typen av skräddarsydda lösningar i rekryteringsbranschen framöver, och i takt med att omvärlden förändras kommer vi se till att individen får med sig de verktyg som krävs för att långsiktigt vara i balans och prestera maximalt, vilket även optimerar företagets utväxling av sin investering.

Konceptet hållbar rekrytering innebär att kandidaten får med sig:

  • Tre individuellt anpassade strategisamtal via Insight Consulting AB
  • Föreläsningen ”Hälsosam livsstil” samt kostrådgivning hos rekryterande företag via Svarta Lådan AB
  • Ettårig premie på sjukvårdsförsäkring inklusive personlig rådgivning till kandidaten samt förslag på skräddarsydd försäkringslösning till rekryterande företag via Sörman & Partners AB

Rekryteringsbranschen är i förändring. Redan 2012 kunde man i TNS SIFOs rapport om employer branding läsa att parametrar som en inspirerande miljö, prestigelöshet och transparens, kreativitet och flexibilitet blir allt viktigare för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Andra viktiga delar var att kunna jobba varifrån och när man vill, att företaget är i framkant vad gäller forskning och att det finns utrymme för individuell utveckling i form av till exempel mentorskap. Junghahn & Partners satsning syftar till att skapa en verklighet av de trender och önskemål som finns och går i bräschen för en mer framåtlutad och aktiv bransch.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Louise Junghahn, vd Junghahn & Partners, e-post: louise@junghahn.se telefon: 0703-27 27 02

Louise Junghahn på Junghahn & Partners AB har sedan 2001 verkat inom rekryterings- och searchbranschen främst med rekrytering och search av chefer, specialister och övriga nyckelpersoner inom alla tjänsteområden. Flera hundra rekryteringar och searchuppdrag har genomförts och specialistområdena är HR, Ekonomi, Marknadsföring och Kommunikation.

Taggar:

Media

Media