Kommuner garanterar inte barns fullständiga rättigheter

Allt för få barn som växer upp i familjer med missbruk får det stöd de har rätt till. Det visar IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, som för tolfte året publicerar en rapport om vilket stöd varje kommun erbjuder dessa barn.

All erfarenhet visar att stödinsatser har positiv effekt men trots detta nås inte ens de barn som kommunerna redan känner till.
– Dessa barns fullständiga rättigheter tar Sveriges kommuner inte på allvar, säger Catharina Sandberg, förbundsordförande för IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis. Vi kan också se att det är stora skillnader på vilket stöd som erbjuds beroende på var i landet man bor. Det är oacceptabelt.

Många kommuner köper stödverksamhet av en extern aktör men är dåliga på att följa upp och dokumentera resultaten. Det är tydligt att landets kommuner har olika rutiner kring journalförande, anonymitet och dokumentation gällande de barn som deltar i stödverksamhet.

I Junis rapport ”Fullständiga rättigheter!” redovisas 2014 års verksamhet kommun för kommun. Vi ser att många har förstått situationen och erbjuder stödverksamhet. Vi ser också att stödverksamheten har utvecklats. Men den stora utmaningen kvarstår, att nå alla barn som lever i familjer med missbruk.
– Om vi vill ha en förändring krävs det att alla vi vuxna förstår våra skyldigheter. Att vi vågar se, vågar fråga och agerar för de barn som behöver vårt stöd. Det är bara tillsammans vi kan göra skillnad, avslutar Catharina Sandberg.

För mer information kontakta:
Catharina Sandberg, förbundsordförande Junis, 0733-72 62 77
Anna Carlsson Cheikh, förbundskonsulent Junis, 0733-72 62 78

IOGT-NTOs Juniorförbund är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer med 13 000 medlemmar och ledare. Förbundet arbetar för ett samhälle där barn och ungdomar garanteras en drogfri uppväxt. www.junis.org

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Dessa barns fullständiga rättigheter tar Sveriges kommuner inte på allvar, säger Catharina Sandberg, förbundsordförande för IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis. Vi kan också se att det är stora skillnader på vilket stöd som erbjuds beroende på var i landet man bor. Det är oacceptabelt.
Catharina Sandberg, förbundsordförande
– Om vi vill ha en förändring krävs det att alla vi vuxna förstår våra skyldigheter. Att vi vågar se, vågar fråga och agerar för de barn som behöver vårt stöd. Det är bara tillsammans vi kan göra skillnad, avslutar Catharina Sandberg.
Catharina Sandberg, förbundsordförande