Bra att civila får ökade befogenheter

Rikspolistyrelsen har nu redovisat ett regeringsuppdrag om utvidgade befogenheter för civil personal inom Polisen. Jusek välkomnar Rikspolisstyrelsens förslag. De bidrar till en effektivare användning av polisens resurser.

-          När civilt anställda får utökade befogenheter medför det att polisens samlade resurser kan användas effektivare. Polisen har kritiserats för brister i utredningsverksamheten. Med tanke på detta så är det välkomna förslag, säger Staffan Tilling, ordförande i Juseks polissektion.

-          Jusek förväntar sig att regeringen snarast lämnar förslag till Riksdagen om de ändringar som nu krävs i Rättegångbalken, säger han.

Jusek välkomnar även förslaget om att skapa en polisutbildning för specialister. Även det kommer att bidra till ett bättre utnyttjande av de samlade polisiära resurserna och en mer effektiv verksamhet.Kontakt:

Staffan Tilling
Ordförande i Juseks polissektion
0703-22 20 91

Kristina Mäler
Pressansvarig Jusek
070-665 29 55

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar