Den kommunala revisionen behöver reformeras

Jusek välkomnar regeringens besked om att se över kommunallagen och särskilt de förtroendevalda revisorernas ställning.

Vi vill se en oberoende och professionell kommunal revision. Inom staten granskar Riksrevisonen myndigheterna. En liknande organisation som granskar kommunernas arbete bör utredas, säger Magnus Hedberg, Juseks vd, i en kommentar till regeringens beslut i dag om att närmare utreda möjligheten att förstärka den kommunala revisionen.

Det är inte lämpligt att förtroendevalda revisorer ansvarar för revisionen. Det skapar problem vid ansvarsutkrävande då politiker i förlängningen granskar sig själva. Den kommunala revisionen måste vara oberoende och professionell, säger han.

Kontakt:
Magnus Hedberg

Juseks vd
070-665 29 13

Kristina Mäler
Pressansvarig
070-665 29 55

Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare

Prenumerera

Dokument & länkar