Jusek står bakom partsavtal om konflikträtten

Parterna på svensk arbetsmarknad har tagit fram ett gemensamt förslag till lösning på konflikten i Göteborgs containerhamn. Förslaget säkerställer att Jusek och övriga Sacoförbund även i framtiden kan teckna kollektivavtal.

– Jag är mycket glad över att parterna på arbetsmarknaden har kommit till denna konstruktiva lösning. Förslaget möjliggör för Jusek och andra fackliga organisationer att fortsatt tillvarata medlemmarnas intressen på ett ansvarsfullt sätt, säger Magnus Hedberg, vd för Jusek.

Parternas förslag innebär bland annat att fackförbund framöver kan vidta stridsåtgärder som en yttersta åtgärd. Även när en arbetsgivare är bunden av ett annat kollektivavtal. Det kommer fortsatt vara möjligt för konkurrerande fackförbund att teckna kollektivavtal för sina medlemmar.

Mer information om partsavtalet:
Avtalet har tagits fram av de centrala fack- och arbetsgivarorganisationerna. Jusek ställer sig bakom avtalet som en del av Saco. Mer information. 

För mer information, kontakta:
Magnus Hedberg, vd på Jusek 070-665 29 13
magnus.hedberg@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se

 

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar våra 87 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Taggar:

Prenumerera