Jusek välkomnar ny riksåklagare

Regeringen utsåg i dag Petra Lundh till ny riksåklagare. Jusek och Saco-S välkomnar Petra Lundh till tjänsten som högsta chef för landets åklagare. Nu behöver den nya ledningen säkerställa att landets åklagare får resurser nog att klara sitt uppdrag.

–Petra Lundh är en mycket kompetent och erfaren jurist. Som företrädare för Jusek och Saco-S på Åklagarmyndigheten ser jag fram mot ett nära och konstruktivt samarbete med myndighetens nya ledning, säger Emma Berge, företrädare för Jusek och ordförande för Saco-S på Åklagarmyndigheten.

Petra Lundh efterträder Anders Perklev som den första juni tillträdde tjänsten som hovrättspresident. Under våren har både fackliga företrädare och myndighetens ledning larmat om att Åklagarmyndigheten behöver förstärkta resurser för att klara sitt uppdrag. Inte minst mot bakgrund av de stora satsningar som gjorts på polisen de senaste åren.

Petra Lundh är lagman på Södertörns tingsrätt.

– Trycket på åklagarna ökar och om myndigheten inte får mer resurser riskerar ett hundratal åklagartjänster att försvinna de närmsta åren. En given uppgift för den nya riksåklagaren är att säkerställa att myndigheten får tillräckliga resurser för att klara av uppdraget, säger Emma Berge.

För mer information, kontakta:
Emma Berge, företrädare för Jusek och ordförande för Saco-S på Åklagarmyndigheten
010-562 63 33 
emma.berge@aklagare.se

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar våra 87 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Prenumerera