Lokal lönebildning ger bättre löneutveckling

Lokal lönebildning ger bättre löneutveckling Den lokala lönebildningen ger en bättre löneutveckling och ökar också lö- nespridningen. Det visar Juseks färska lönestatistik. Löneutvecklingen har blivit bättre för samtliga Juseks medlemsgrupper - jurister, civilekono- mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare - i den lokala löne- bildningen än i de tidigare centrala och stelbenta systemen. Skillnaderna i löneökning är nu också betydligt större mellan olika områden, utbild- ningsgrupper och individer än tidigare. Vinnarna Systemvetarna är vinnare på alla områden. Deras löner har under de senaste åren ökat nästan dubbelt så mycket som andra gruppers. På den privata sek- torn har de fått ungefär tolv procent per år under de två senaste åren. (Genomsnittet för akademikergrupperna var där sex - sju procent). - Till vinnarna hör också kvinnorna på samtliga sektorer. De har under de två senaste åren fått ett par procent mer än männen varje år. Det handlar om ca två och en halv procent mer på den privata sektorn och drygt en procent mer på den statliga sektorn. Det visar att kvinnorna inte är förlorare genom den nya lokala lönebildningen. Men utjämningen går allde- les för sakta. Löneskillnaderna gentemot männen är fortfarande alldeles för stora, säger Juseks förhandlingsdirektör Kjell Eriksson. En tredje vinnargrupp är statliga jurister och ekonomer. Domarna har till exempel fått cirka sju procent per år. Åklagarna och skattehandläggarna har fått uppemot sex procent. Egen arbetsinsats påverkar lönen - Vi börjar nu se tydliga effekter av de nya systemen med lokal lönebildning som införts under de senaste åren, kommenterar Kjell Eriksson. Den betydelse olika grupper har för en bra och effektiv verksam- het slår igenom allt tydligare. Även den individuella löneutvecklingen har blivit klart bättre än i de tidigare alltför centrala systemen. Den egna arbetsinsatsen kan nu på ett helt annat sätt än tidigare påverka lönen. - Trots den goda individuella löneutvecklingen håller sig kostna- derna inom de ramar som varit utgångspunkten för den lokala lönebildning- en. Kostnadsökningen ligger ungefär på den treprocentsnivå som var rikt- märke. Slutsatsen är att den nya lokala lönebildningen är betydligt bättre än den gamla stelbenta centrala, både för den egna löneutvecklingen, verk- samheten och samhällsekonomin, avslutar Kjell Eriksson. Kjell Eriksson når du på telefon 08 - 665 29 26, 070 - 665 29 26 . Vill du ha Juseks lönestatistik - ring 08 - 665 29 58 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00680/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar