Ny undersökning visar: Akademiker med utländsk bakgrund halkar efter

Skillnaderna mellan akademiker med svensk och utländsk bakgrund har ökat under 2000-talet. Det gäller både lönenivåerna och hur pass kvalificerat arbeta man har i förhållande till sin utbildning.  Det visar nya siffror från SCB som Jusek har beställt.

Jusek har följt utvecklingen för invandrade akademiker med Juseks utbildningsbakgrund under 2000-talet. Dessvärre har skillnaderna successivt ökat. Sedan 2001 har till exempel andelen akademiker med svensk bakgrund som tjänar mer än 499 999 kronor om året ökat med 10,7 procentenheter. För de med utländsk bakgrund var ökningen endast 3,9 procentenheter.

- För att lyckas att ta tillvara den resursen invandrade akademiker är måste fler erbjudas individanpassad svenskundervisning och kompletterande utbildningar på högskolan. Vi vet också att det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på kvalificerade insatser, säger Sofia Larsen, ordförande i Jusek.

Juseks undersökning visar att det är åtta gånger så vanligt för en person med utländsk bakgrund att vara arbetslösa eller saknar yrkesuppgift, jämfört med de med svenskbakgrund. 2007 var det sex gånger så vanligt.

Av de med svensk bakgrund hade 85 procent ett ledningsarbete eller ett arbete som kräver en högskoleutbildning. Den siffran har legat stabilt under hela 2000-talet, medan det för gruppen med utländsk bakgrund har gått konsekvent nedåt från 56 procent år 2001 till 49 procent 2012.

Jusek vill nu se kraftfulla satsningar på:
• Yrkesanpassad och intensiv svenskutbildning
• Bättre tillgång till professionella nätverk
• Ett nationellt system för validering av akademiska kunskaper
• Fler kompletterande utbildningar på högskolenivå
•Tillgång till Arbetsförmedlingens insatser också för de som har ett jobb

Kontakt:
Sofia Larsen
Ordförande i Jusek
070-285 42 70
 

Josefin Claesson
Projektledare
070-721 20 01

Kristina Mäler
Pressansvarig
0
70-665 29 55

Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare

Prenumerera

Dokument & länkar