Pressinbjudan - Bevisvärdering i brottmål. Är det ett svart hål av rättsröta?

Bevisvärdering i brottmål. Är det ett svart hål av rättsröta? En paneldebatt med Juseks rättspolitiska råd på Svensk Juriststämma som äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Bevisvärdering i brottmål är utomordentligt svårt. En tilltalad är enligt Europakonventionen oskyldig till dess att motsatsen bevisats. Högsta domstolen har slagit fast att en fällande dom kräver att det ställts utom rimligt tvivel att den anklagade är skyldig. Men hur hanterar man frågorna i det konkreta fallet ? Kräver domstolarna för mycket bevisning ? Eller fäller de för lättvindigt ? Detta skall debatten med Juseks rättspolitiska råd handla om. I panelen ingår hovrättslagman Per Eriksson, advokat Per E Samuelsson, överåklagare Sven Erik Alhem, docent Christian Diesen, advokat Lotta Insulander-Lindh. Professor Madeleine Leijonhufvud leder debatten. Debatten äger rum måndagen den 22 november klockan 15.20 och pågår till ca 17.00. Redan har över 200 intresseanmälningar inkommit från mässdeltagarna. Anmäl er vid receptionen så blir ni visade till rätt lokal. Svensk Juriststämma anordnas av VJS, institutet för vidareutbildning av jurister och samhällsvetare, på uppdrag av Jusek. Jusek är den fackliga organisationen för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek ingår i SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation - som är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 26 självständiga förbund. Jusek är SACOs snabbast växande förbund med 52000 medlemmar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar