Bostadsministern tog första spadtaget för nya studentbostäder i Örebro

Bostadsminister Mehmet Kaplan tog på onsdagen första spadtaget för nya studentbostäder i Örebro. Svenska Studenthus, dotterbolag till K2A, kommer att uppföra tre hus med totalt 285 studentlägenheter i anslutning till Campus Örebro Universitet. De första lägenheterna beräknas stå klara under höstterminen 2015.

– Vi har en exceptionell situation idag där många unga och studenter står utan bostad. Därför är det väldigt kul att få vara här idag och ta ett första spadtag för de här studentbostäderna. Förhoppningsvis leder också regeringens satsning på 6,7 miljarder till fler av den här sortens bostäder, kommenterade bostadsminister Mehmet Kaplan i samband med första spadtaget.

– Med den takt Örebro växer behöver vi fler byggare och fastighetsägare som vill vara med och utveckla staden. Svenska Studenthus har visat att de har höga ambitioner och det är roligt att de vill vara först ut med bostäder i det nya området vid Tybblerondellen: granne med universitetet och med utsikt mot naturen. Industriellt trähusbyggande av denna typ pressar byggkostnaderna men bidrar också till att minska bostadsbristen och nå klimatmålen, konstaterade Björn Sundin, ordförande (s) i Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro.

– Vi är väldigt glada över att bostadsministern vill uppmärksamma våra nya studentbostäder i Örebro. Bristen på studentbostäder är stor och våra 285 lägenheter i Örebro blir ett viktigt bidrag i den situationen. Vi har idag – förutom i Örebro – fastigheter och/eller pågående studentbostadsprojekt i Stockholm, Gävle, Umeå och Kiruna, och jag ser fram emot att hitta fler orter där vi kan bidra till att skapa levande campus med både bostäder och utbildningslokaler, kommenterade Johan Knaust, VD K2A.

Bygger i trä – närproducerat och klimatsmart

Svenska Studenthus snabba expansionstakt förutsätter en väl genomtänkt och rationell produktion. Företaget har därför utvecklat ett koncept baserat på industriellt trähusbyggande med en hög designambition som samtidigt tillåter stor anpassningsbarhet till olika miljöer. Det huvudsakliga byggmaterialet är trä, som är både närproducerat och klimatsmart. Trä är ett förnybart byggmaterial, till skillnad mot exempelvis betong, och tillverkningen av trähus är i sig en energisnål process.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl 14.15 den 22 april 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar