Delårsrapport januari-juni 2017: K2A fördubblar intäkter och resultat

  • Periodens hyresintäkter ökade till 38,9 Mkr (18,3)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 8,0 Mkr (3,7)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 118,4 Mkr (-)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 97,1 Mkr (3,7)
  • Totalt antal färdigställda/förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 1 111.

– K2A, med en omfattande verksamhet inom studentbostäder, utvecklas snabbt och nu växer även andelen hyresbostäder i portföljen med pågående projekt lokaliserade till Haninge, Örebro, Västerås och Enköping, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– I princip är samtliga av våra hyresbostäder uthyrda redan före färdigställande, vilket visar på ett starkt intresse för hyresrätter i allmänhet, fortsätter Johan Knaust.

– Sedan förra sommaren har många hyres- och studentbostäder i våra projekt färdigställts och hyresgäster flyttat in, vilket medfört att såväl hyresintäkter som förvaltningsresultat mer än fördubblats, avslutar Johan Knaust.

För ytterligare information: 

Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se 

Christian Lindberg, Press- och IR-kontakt, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.45 CET den 22 augusti 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 4 000 bostäder, varav cirka 2 150 studentbostäder och cirka 1 700 hyresbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar