K2A Delårsrapport januari-september 2015

K2A växer genom både förvärv och projektutveckling

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 14,9 Mkr (11,2)

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2,8 Mkr (2,5)

  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 31,3 Mkr (0)

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 27,0 Mkr (1,8), motsvarande 11,65 kr (12,37) per stamaktie

– Under tredje kvartalet förvärvade K2A ­– i linje med bolagets strategi – sju vårdfastigheter som är fullt uthyrda på långa kontrakt, ett viktigt tillskott för balans i portföljen, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– Samtidigt utvecklas K2A:s bostadsprojekt planenligt. I Örebro, Umeå och Kiruna pågår markarbeten för sammanlagt 634 studentbostäder och i Haninge är det hög aktivitet på platsen för den första etappen av Vega Park med 123 hyresbostäder.

– Efter periodens utgång har K2A kunnat lägga ytterligare en ort till kartan över verksamheten, Västerås, där vi erhållit markanvisning av kommunen och kommer att uppföra cirka 80 hyresbostäder i det attraktiva området Kajstaden. Detta är ett resultat av vårt kontinuerliga arbete med att bearbeta kommuner och andra fastighetsägare för att skapa möjligheter till förvärv av mark där K2A kan utveckla student- eller hyresbostäder, avslutar Johan Knaust.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 11 november 2015.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar