K2A öppnar ny husfabrik i Gävle och dubblar produktionskapaciteten

Grännäs Trähus, ett bolag inom K2A-koncernen, har ingått hyresavtal för att hyra en industrilokal utanför Gävle för att starta upp produktion av prefabricerade volymer i trä. Grännäs Trähus äger och driver idag en modern produktionsanläggning belägen i Valdemarsvik, Östergötland. Avsikten är att etablera en kompletterande produktionsenhet utöver den befintliga produktionsenheten i Valdemarsvik. Den nya produktionsanläggningen är belägen i Gävleområdet i en redan uppförd men tomställd industrilokal väl anpassad för rationell trähusproduktion. Båda produktionsanläggningarna kommer att drivas av Grännäs Trähus. Den sammanlagda produktionskapaciteten, vid fullt utnyttjande, bedöms uppgå till cirka 1 000 enheter per år.

Gävle är en lämplig ort ur ett logistiskt perspektiv med goda transportmöjligheter och det finns god tillgång till välutbildad arbetskraft med erfarenhet av trähusproduktion. I ett första skede bedöms rekryteringsbehovet till anläggningen i Gävle uppgå till 35 personer och platserna kommer att tillsättas successivt med start under fjärde kvartalet 2017.

Att ha egen produktionskapacitet är ett strategiskt beslut som K2A fattade i och med förvärvet av Grännäs Trähus år 2015. Med Grännäs Trähus har vi integrerat vertikalt och skaffat kontroll över hela produktionskedjan. Kombinationen av egen produktion och egen förvaltning för långsiktigt ägande resulterar i kontinuerlig förbättring och effektivisering. Återkopplingen från förvaltningsorganisationen gör att eventuella avvikelser som inte fungerat optimalt kan rättas till redan på produktionsstadiet. Vi repeterar, förfinar och utvecklar för att bli effektivare, säger Johan Knaust, VD för K2A.

– Produktionen av bostäder i Sverige har ökat starkt de senaste åren. Därmed har också efterfrågan på arbetskraft och produktionskapacitet inom byggsektorn ökat. När produktionsresurserna generellt är hårt ansträngda i en stark byggkonjunktur är det mycket tillfredsställande att ha egen produktionskapacitet, avslutar Johan Knaust.  

För ytterligare information:  

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, Affärsutveckling K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se 

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.30 CEST den 25 september 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 000 bostäder, varav cirka 2 150 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar:

Prenumerera