K2A utvecklar hyresbostäder i Enköping

K2A har tecknat avtal om förvärv av ägarmajoriteten i Stadsutveckling i Enköping AB samt tecknat ett ramavtal med Ettelva Arkitekter AB för att säkerställa lokal närvaro och resurser för projektutveckling i Enköping. Köpeskillingen uppgår till 8 Mkr. Genom förvärvet tillförsäkras K2A planlagd mark i Enköping om cirka 6 000 kvadratmeter motsvarande cirka 70 hyreslägenheter och en förskola. Bostäderna kommer att uppföras i Husberg. Förskolan uppförs inom Bredsandsskogen.

Enköpings kommun har drygt 40 000 invånare och många arbetspendlar till näraliggande kommuner. Med läget vid E18 och Mälarbanan är kommunikationerna utmärkta.

– Enköping har ett mycket intressant läge i Mälardalen, en av våra prioriterade marknader, och vi är väldigt glada att vi kommer att kunna erbjuda attraktivt boende i "Sveriges närmaste stad", säger Johan Knaust, VD K2A.

– Enköping är en kommun som har alla möjligheter att fortsätta utvecklas positivt, med trevlig småstadsmiljö, fin natur och de större städerna Stockholm, Uppsala och Västerås inom bekvämt pendlingsavstånd, avslutar Johan Knaust.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.30 den 17 november 2015.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar