K2A växer i Örebro: förvärvar 306 studentbostäder och erhåller markanvisningar

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus har förvärvat 306 studentbostäder i Örebro. Den förvärvade fastigheten Bottenhavet 4, med sju bostadshus, är fullt uthyrd och ligger i stadsdelen Tybble i direkt anslutning till Örebro universitet. Uthyrningsbar bostadsyta uppgår till 5 894 kvm. Köpeskillingen uppgår till 125 Mkr och säljare är kommunala bostadsföretaget Örebrobostäder. Svenska Studenthus tillträder fastigheten efter sommaren. Förvärvet blir formellt godkänt efter beslut även av Örebrobostäders styrelse och i kommunfullmäktige den 24 maj.

Samtidigt med förvärvet av bostäderna har Svenska Studenthus tecknat markanvisningsavtal med Örebro kommun som ger bolaget rätt att förvärva och utveckla mark om totalt cirka 20 500 kvm BTA, motsvarande cirka 200-300 lägenheter. Markanvisningarna är belägna på Södra Ladugårdsängen (cirka 5 500 kvm BTA) och invid Ekersvägen (cirka 15 000 kvm BTA).

Förvärvet och markanvisningarna är i linje med K2A:s strategi att växa på universitets- och högskoleorter där efterfrågan på hyres- och studentbostäder ofta är betydligt högre än utbudet. För studentbostäderna strävar K2A efter lägen på eller i anslutning till campus.

– Örebro är en av våra prioriterade orter och under hösten 2016 färdigställde vi 285 studentlägenheter i anslutning till campus, samtliga bostäder hyrdes ut omgående. Vi har även ett pågående projekt med 88 hyresbostäder på attraktiva Södra Ladugårdsängen som bedöms vara färdigställt i början av 2018, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– Örebro är en snabbt växande regionstad med ett stort universitet och ett diversifierat näringsliv och med stark efterfrågan på våra hyres- och studentbostäder. Vi har redan ett mycket bra samarbete med Örebro kommun och vi ser fram emot fortsatt fruktbar samverkan kring de nya markanvisningarna.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.00 CET den 5 april 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 2 900 bostäder, varav cirka 1 900 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar: