Trähusbyggandet förstärks när K2A klarar Svanens krav

Det är första gången som en tillverkare av prefabricerade lägenheter med stomme av trä klarar Svanens krav för hus.

- Vi måste styra mer mot förnybara och hållbart producerade råvaror för att nå miljö- och klimatmål. Så vi är väldigt glada över att ha fått med oss en aktör som K2A som bygger med trä. Det innebär också att trähusbyggandet i Sverige förstärks med en märkning som konsumenter känner väl till och anser vara ett bra val för miljön, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

- För oss är Svanenmärkningen ett resultat av många års hållbarhetsarbete som vi är mycket stolta över. Vi ser Svanenmärkning som en kvalitetsstämpel av oss som fastighetsbolag och vi är övertygade att det betyder mycket för våra hyresgäster, samarbetspartners och för kommunerna som vi verkar i. Målet är att alla våra nya bostadsprojekt ska miljöcertifieras, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Svanen är den enda konsumentmärkning som finns för byggnader, med 96 procent kännedom bland konsumenter. 75 procent av konsumenterna litar på att Svanenmärkta produkter är ett bra val för miljön (Ipsos 2017).

Svanens krav innebär att byggnaden har granskats ur ett livscykelperspektiv och att det har tagits ett helhetsgrepp på byggprocessen, byggnaden och hur den används och förvaltas. Det trä som används ska komma från hållbart skogsbruk och samtliga byggmaterial har granskats för att leva upp till Svanens krav.

Tillverkning av K2A:s lägenheter sker via dotterbolaget Grännäs Trähus med verksamhet i Gävle och i Valdemarsvik.

Läs mer om vad Svanenmärkning av hus innebär och kolla på Miljömärknings Sveriges huskarta var samtliga Svanenmärkta hus byggs.

För kommentarer:
Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige 0708-32 32 25.
Johan Knaust, vd K2A 0707-40 04 50.     

Om Svanen och EU Ecolabel:
Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle.

Om K2A:
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media