Kährs Group: Bokslutskommuniké 2017

Stabil avslutning på 2017 med stark lönsamhetstillväxt

Fjärde kvartalet, oktober-december

  • Nettoomsättningen uppgick till 769 miljoner kronor (736), motsvarande en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent
  • Operationell EBITA ökade med 30 procent och uppgick till 70 miljoner kronor (54), motsvarande en rörelsemarginal på 9,1 procent (7,3)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 79 miljoner kronor under det fjärde kvartalet och uppgick till 55 miljoner kronor (-24), motsvarande 7,2 procent (-3,3). Förbättringen förklaras av högre försäljning och bruttomarginal samt lägre jämförelsestörande poster på 15 miljoner kronor (78) under kvartalet
  • Koncernens resultat för kvartalet uppgick till 26 miljoner kronor (-30)
  • Resultat per aktie uppgick till 857 kronor (-1 011)

Perioden januari - december 2017

  • Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 3 072 miljoner kronor (2 894), motsvarande en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent
  • Operationell EBITA ökade med 22 procent jämfört med helåret 2016 och uppgick till 276 miljoner kronor (227), motsvarande en rörelsemarginal på 9,0 procent (7,8)
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 148 miljoner kronor (133), motsvarande 4,8 procent (4,6), och belastades med jämförelsestörande poster på 128 miljoner kronor (94) relaterade till i huvudsak reservation för tullkostnader i USA samt förändringar i produktionsstrukturen i Finland
  • Koncernens resultat för perioden uppgick till 86 miljoner kronor (59)
  • Resultat per aktie uppgick till 2 861 kronor (1 972)

Koncernchef Christer Persson kommenterar:
”Kährs Group visade en stabil försäljningstillväxt på 4 procent under det fjärde kvartalet 2017. Starkast utveckling uppvisade segmenten Nordics och Resilient Global, men även segment Europe var något bättre än föregående år medan försäljningen för Other Markets minskade under kvartalet. Operationell EBITA för koncernen ökade med 30 procent i kvartalet till 70 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 9,1 procent.

2017 har varit ett framgångsrikt år för Kährs Group och vi har befäst en redan stark position på flera marknader. Under året har vi startat en rad viktiga initiativ för att stödja en fortsatt positiv utveckling.”


För mer information:
Christer Persson, vd och koncernchef, tel: +46 70 271 20 14
Peter Ericsson, CFO, tel: +46 70 461 10 39 

 
Om Kährs Holding AB (publ)

Kährs Holding AB (publ) är en Europaledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken som Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 700 personer och har en årlig omsättning på över 3 miljarder kronor. www.kahrsgroup.com

Taggar:

Om oss

Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och Tyskland.