Kährs Group: Delårsrapport januari-juni 2017

Stabil försäljningstillväxt och starkt rörelseresultat andra kvartalet 2017

Andra kvartalet, april-juni 

  • Nettoomsättningen uppgick till 792 miljoner kronor (755), motsvarande en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent
  • Operationell EBITA ökade med 23 procent och uppgick till 75 miljoner kronor (61), motsvarande en rörelsemarginal på 9,5 procent (8,1)
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 19 procent under det andra kvartalet och uppgick till 46 miljoner kronor (57), motsvarande 5,8 procent (7,5). Minskningen förklaras av engångsposter på 30 miljoner kronor (4) i kvartalet, vilka i huvudsak var relaterade till förändringar i produktionsstrukturen
  • Koncernens resultat för kvartalet uppgick till 35 miljoner kronor (35)
  • I juni genomförde bolaget en refinansiering, vilket ger Kährs en effektivare kapitalstruktur framåt
  • Bolaget har i juni lämnat en utdelning om 219 miljoner kronor

Koncernchef Christer Persson kommenterar:
”Kährs Group visade på en stabil försäljningstillväxt och fortsatt förbättrat rörelseresultat under det andra kvartalet. Våra tre segment för trägolv, Nordics, Europe och Other Markets, bidrog alla till försäljningsökningen på 5 procent jämfört med föregående år.

Kährs Group fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Vi har en bra strategisk plattform för att fortsätta vår lönsamma tillväxt, med styrkan i våra produktionsanläggningar, vårt breda produkterbjudande samt vår väletablerade internationella försäljningsorganisation.”

För mer information:
Christer Persson, vd och koncernchef, tel: +46 70 271 20 14
Peter Ericsson, Communication & Compliance, tel: +46 70 461 10 39 


Om Kährs Holding AB (publ)

Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken som Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 700 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner euro. www.kahrsgroup.com 

Taggar:

Om oss

Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland.