Kährs Group: Delårsrapport januari–mars 2017

Stark försäljningstillväxt och ökat rörelseresultat för Kährs Group

Första kvartalet, januari–mars 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 782 miljoner kronor (695), motsvarande en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten var 9 procent
  • EBITA ökade med 28 procent första kvartalet och uppgick till 64 miljoner kronor (50), motsvarande 8,2 procent (7,2)
  • Operationell EBITA uppgick till 69 miljoner kronor (53), motsvarande en rörelsemarginal på 8,8 procent (7,6)
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 26 procent under det första kvartalet och uppgick till 63 miljoner kronor (50), motsvarande 8,1 procent (7,2)
  • Koncernens resultat för kvartalet uppgick till 45 miljoner kronor (33) och förbättringen var framförallt relaterad till högre nettoomsättning och starkare rörelseresultat
     

Koncernchef Christer Persson kommenterar:
”Kährs Group utvecklades starkt under det första kvartalet 2017, med ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat. Alla fyra segment bidrog till försäljningsökningen på 13 procent och starkast tillväxt såg vi i segmenten Nordics och Resilient Global, som växte med 18 respektive 27 procent.

Med utgångspunkt i Kährs Groups attraktiva marknadsposition, både på den professionella marknaden och på konsumentmarknaden, finns fortsatt goda tillväxtmöjligheter de kommande åren. Vår tillväxt förväntas ske organiskt genom att tillvarata de möjligheter som finns inom innovation, designutveckling och ett utvecklat kommersiellt erbjudande. Vi ser även tillväxtmöjligheter genom eventuella väl utvalda tilläggsförvärv.”


För mer information kontakta:

Christer Persson, vd och koncernchef, tel: +46 70 271 20 14
Torbjörn Clementz, CFO, tel: +46 70 869 07 88

 

Om Kährs Holding AB (publ)
Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken som Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 700 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner euro. www.kahrsgroup.com

Om oss

Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och Tyskland.