Kährs Group: Delårsrapport januari-september 2015

Stabil tillväxt och ökat resultat

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 689 miljoner kronor (627), motsvarande en ökning med 62 miljoner eller 10 procent jämfört med samma period föregående år

  • Rörelseresultatet före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) uppgick till 78 miljoner kronor (64), motsvarande en rörelsemarginal på 11,3 procent (10,2) och en vinstökning på 22 procent jämfört med tredje kvartalet 2014

  • Rörelseresultatet före engångsposter (justerad EBIT) under tredje kvartalet uppgick till 55 miljoner kronor (41), motsvarande 8,0 procent (6,5)

  • Koncernens resultat för kvartalet uppgick till -15 miljoner kronor (13) och påverkades negativt av kostnader på 53 miljoner kronor för bolagets refinansiering

  • Kährs har under sommaren avtalat en ny finansiering för att skapa en mer effektiv kapitalstruktur med betydligt lägre räntenivåer och förbättrat kassaflöde. Den nya finansieringen innebär att Kährs övergår till en traditionell bankfinansiering som ersätter de obligationer som varit noterade vid Nasdaq OMX Stockholm
      

Koncernchef Christer Persson kommenterar:
“Det tredje kvartalet 2015 var ett bra kvartal för Kährs Group. Koncernen fortsatte att utvecklas stabilt med en ökning av nettoomsättningen på 10 procent och ett förbättrat rörelseresultat, före avskrivningar och engångsposter, med 22 procent jämfört med föregående år. Huvudparten av regionerna bidrog till ökningen och vi såg en stark försäljningsutveckling på marknaderna Sverige, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Österrike och USA.

Vi har en supply- och produktionskedja som väl understödjer vår verksamhet, en trimmad organisation, efterfrågade premiumprodukter och finns på alla för oss viktiga marknader – Kährs Group står väl rustat för fortsatt tillväxt.”
 

För mer information kontakta:
Christer Persson, vd och koncernchef, tel: +46 70 271 20 14
Jonas Bäck, CFO, tel: +46 70 510 61 43 
 

 
Om Kährs Holding AB (publ) 
Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 550 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner euro. www.kahrsgroup.com

Om oss

Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland.