Kährs Group: Delårsrapport januari–september 2017

Stabil försäljningstillväxt och förbättrat rörelseresultat tredje kvartalet

Tredje kvartalet, juliseptember 

  • Nettoomsättningen uppgick till 729 miljoner kronor (708), motsvarande en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent
  • Operationell EBITA ökade med 7 procent och uppgick till 63 miljoner kronor (59), motsvarande en rörelsemarginal på 8,6 procent (8,3)
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 66 miljoner kronor under det tredje kvartalet och uppgick till -16 miljoner kronor (50), motsvarande -2,2 procent (7,1). Minskningen förklaras av jämförelsestörande poster på 78 miljoner kronor (9) i kvartalet, vilka i huvudsak var relaterade till en reservation av tullkostnader i USA på 50 miljoner kronor samt förändringar i produktionsstrukturen i Finland på 13 miljoner kronor
  • Koncernens resultat för kvartalet uppgick till -20 miljoner kronor (21)
  • Resultat per aktie uppgick till -662 kronor (701)

Koncernchef Christer Persson kommenterar:
”Kährs Group visade på en fortsatt stabil försäljningstillväxt under det tredje kvartalet 2017, vilken uppgick till 3 procent. Starkast försäljningstillväxt uppvisade segmentet för plastgolv följt av segment Nordics, medan Other Markets utvecklades sämre än föregående år. Operationell EBITA för koncernen ökade med 7 procent i kvartalet till 63 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 8,6 procent.

Vi fortsätter fokusera på att öka andelen premiumförsäljning i vår affär. Genom att aktivt driva design och innovation kommer Kährs att ytterligare stärka sin position som marknadsledare på flera av våra huvudmarknader.”

 
För mer information:
Christer Persson, vd och koncernchef, tel: +46 70 271 20 14
Peter Ericsson, CFO, tel: +46 70 461 10 39 


Om Kährs Holding AB (publ)

Kährs Holding AB (publ) är en Europaledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken som Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 700 personer och har en årlig omsättning på över 3 miljarder kronor. www.kahrsgroup.com

Om oss

Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland.