Kährs Group i banbrytande forskningsprojekt om träets påverkan på inomhusmiljön

Trä frigör värme när det blir kallt - och kyler när det blir varmt. Det innebär att trä i till exempel golv, tak och väggar kan bidra till att spara energi.  Det här är en av slutsatserna i ett omfattande, paneuropeiskt forskningsprojekt om hur trä påverkar inomhusmiljön. I projektet Wood2New samverkar industrin, däribland Kährs Group, och akademin i syfte att stimulera till ett ökat användande av trä i inredningar.


Foto från Kährs, trägolv ek Essex

 
Vi tillbringar i genomsnitt 90 procent av våra liv inomhus. Faktorer som luftkvalitet och temperatur påverkar därmed inte bara vår hälsa, utan också vår livskvalitet. Men exakt på vilket sätt och hur mycket har hittills inte kartlagts. I syfte att fylla igen denna lucka i forskningen startades ett internationellt forskningsprojekt år 2014 där ett antal träindustriföretag och universitet samarbetar.

”Vi hade tur att få med så engagerade partners i Europa, som till exempel Kährs,” säger Yrsa Cronhjort på Aalto-universitetet i Finland, som är projektkoordinator för Wood2New.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till att skapa konkurrenskraftiga och hållbara träbaserade interiöra produkter och system för modernt träbyggande, bland annat genom att:

  • Identifiera möjligheter och begränsningar för användning av träinventarier.
  • Undersöka om och vilka effekter trä kan ha på mänsklig hälsa.
  • Utveckla, designa och utvärdera koncept för hållbarhet, värdeskapande, multifunktionella träbaserade interiöra produkter och system.
  • Utveckla affärsmodeller från den skapade kunskapen om trä och hälsa.

Forskningsprojektet bedrivs, förutom på Aalto-universitetet, även på Linköpings universitet, Holzforschung Austria (Österrike), Norsk TreTeknisk Institutt (Norge) Building Research Establishment Ltd (Storbritannien), European Confederation of Woodworking Industries och Technisches Büro für Chemie - Dr. Karl Dobianer.

”Resultaten presenteras vid ett seminarium på Linköpings Universitet i februari 2017 och en slutrapport väntas senast i mars. Men redan nu har vi kommit fram till en rad intressanta resultat i de olika delprojekten. Förutom de rent tekniska egenskaperna har vi även mätt de känslomässiga upplevelserna av trä genom fokusgrupper i en rad olika länder. Det intressanta är att trä uppfattas likadant - oavsett kultur - det vill säga naturligt, varmt och trivsamt,” säger Yrsa Cronhjort.

Projektet ingår i det internationella programmet WoodWisdom-Net +, som syftar till att stärka konkurrenskraften och hållbarheten i Europas skogs- och träindustri genom att utveckla långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer. Ansvarig för projektet inom Kährs Group är miljöambassadör Bruce Uhler. Läs mer om projektet på www.wood2new.org

 
För mer information, kontakta:
Bruce Uhler, Environmental Ambassador, Kährs Group, tel: +46 70 253 04 76

Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group, tel: +46 70 364 60 30

Yrsa Cronhjort, Arkitekt SAFA Aalto-universitetet i Finland, tel: +358 50 566 0802
  

Om Kährs Group
Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken som Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 600 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner euro.
www.kahrsgroup.com

Taggar:

Om oss

Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och Tyskland.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar