Kallelse till fordringshavarmöte i Kährs i form av skriftligt förfarande

Kährs Holding AB (publ) emitterade den 20 december 2012 en senior, icke-säkerställd företagsobligation om 500 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 750 miljoner, på den svenska marknaden med en löptid om fem år och ett slutligt förfall i december 2017.

I enlighet med villkoren för företagsobligationen har agenten för obligationsinnehavarna i dag kallat till fordringshavarmöte i form av skriftligt förfarande i enlighet med detta pressmedelande. Den i kallelsen bilagda bolagspresentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.kahrs.com.

Nybro, 7 mars 2014

Kährs Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ericsson, CFO, +46 (0)481-461 14

Om Kährs Holding AB (publ)

Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs levererar produkter till mer än 50 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland, och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 500 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 MEUR.

Kährs Holding AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2014 kl. 09:00.

Om oss

Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och Tyskland.

Prenumerera