7 av 10 kommunväxlar utslagna under senaste året

69 procent av Sveriges kommunväxlar har under de senaste 12 månaderna drabbats av tekniska problem som gjort att allmänheten inte har kunnat ringa till dem. Det visar en undersökning som TNS Sifo har genomfört på uppdrag av telefonistföretaget Kalix Tele24.

Samtidigt som undersökningen visar att kommunväxlarna ofta slås ut av tekniska problem så menar 94 procent av de tillfrågade att det är viktigt att kommuninvånarna ska kunna nå kommunen via telefon i krisläge. Michael Persson, produktionschef på Kalix Tele24, är kritisk till att kommunerna betonar telefonväxelns betydelse men samtidigt gör väldigt lite för att säkerställa växelns tillgänglighet:

- Många kommuner tar lätt på sitt eget ansvar. De utgår från att telefonioperatören klarar driftsäkerhet och tillgänglighet i alla lägen, trots att det sällan har specificerats tydligt i kommunens upphandling.

Mats Lindmark, säkerhetschef på det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter, instämmer i att växeln har en mycket viktig funktion för alla offentliga aktörer och att den blir ännu viktigare i en krissituation.

- När en telefonväxel drabbas av något slags driftstopp eller överbelastning är det alltid en bra startpunkt för att dra lärdomar. Förr eller senare uppstår en allvarlig samhällskris och då är det oerhört viktigt att allt fungerar som det ska.

18 procent av kommunerna har "blivit nedringda" under det senaste året, det vill säga något har hänt som gjort att deras telefonister inte har kunnat ta hand om alla inkommande samtal. 57 procent av de tillfrågade "minns inte" om kommunväxeln har blivit nedringd. Det tolkar Michael Persson på Kalix Tele24 som ett tydligt tecken på att kommunerna sällan har rutiner för att mäta och utvärdera kommunväxelns tillgänglighet.

- Jag läser ofta notiser i olika lokaltidningar om att "kommunväxeln ligger nere". Någon gång hoppas jag att journalisterna ska börja ställa enkla frågor som "varför?", "hade det kunna undvikas?" och ""vems ansvar är det?", säger Michael Persson.

Om undersökningen
Syftet med undersökningen var att skapa en bild av kommunernas beredskap i händelse av samhällskris, som till exempel en översvämning, brand eller ett giftutsläpp. Sådana situationer gör att många oroliga kommuninvånarna ringer till sin kommun och då är det som viktigast att kommunens krisberedskap och tillgänglighet fungerar. TNS Sifo har ringt ett statistiskt säkerställt urval av 53 kommuner och intervjuat den tjänsteman som ansvarar för telefonväxeln. Frågorna har kretsat kring telefonväxelns tillgänglighet, främst i ett krisläge.

Fakta ur undersökningen
Hur viktigt är det att kommuninvånarna kan nå kommunen via telefon i krisläge?
  - Mkt viktigt 85 %
  - Ganska viktigt 9 %
När blev telefonväxeln nedringd senast?
  - Någon gång senaste året 18 %
  - Minns inte 57 %
När senast gick det inte att nå telefonväxeln på grund av tekniska problem?
  - Någon gång senaste året 69 %
  - Minns inte 23 %

Kontakt
Michael Persson
produktionschef
Mobil: 070-523 53 28
michael.persson@kalixtele24.se

Om Kalix Tele24
Kalix Tele24 är ett telefonistföretag som erbjuder allt från enklare svarstjänster till övertagande av hela växelfunktionen – med tillgänglighet dygnet runt, året om. Våra välutbildade telefonister i Kalix, Haparanda och Luleå behärskar alla nordiska språk samt engelska. Kunderna är små och stora företag, myndigheter, kommuner och organisationer. Kalix Tele24 grundades 1992 och har idag 160 anställda. Ägare är Kristian Rothoff med familj.
www.kalixtele24.se

Om oss

Kalix Tele24 erbjuder svarsservice i olika former - allt från telefonpassning till omfattande kundtjänstuppdrag. Kalix Tele24 har haft öppet dygnet runt, året om, sedan starten för 25 år sedan och specialiserar sig bland annat på att hjälpa till vid plötsliga trafiktoppar.Våra välutbildade telefonister i Kalix, Haparanda och Kista behärskar alla nordiska språk samt engelska. Kunderna är små och stora företag, myndigheter, kommuner och organisationer.www.kalixtele24.se

Prenumerera

Media

Media