Kalix Tele24 och Artvise i samarbete

Telefonistföretaget Kalix Tele24 och programvarubolaget Artvise har inlett ett samarbete där Artvise skapar ett integrationsgränssnitt i sitt ärendehanteringssystem till Kalix Tele24:s plattform. Integrationen gör att Kalix Tele24 kan erbjuda sina kunder utökat tjänsteutbud.

Skellefteåföretaget Artvise har vuxit snabbt och inte minst har ärendehanteringssystemet Artvise Kundtjänst varit väldigt framgångsrikt bland svenska kommuner. Många offentliga aktörer satsar idag på att utveckla kundtjänst och "medborgarcenter", i en ambition att förbättra dialogen med medborgarna och att erbjuda dem en högre tillgänglighet till offentliga tjänster. Där har Artvise Kundtjänst visat sig ha precis den funktionalitet och stabilitet som kommunerna efterfrågar. Idag är det fler än 60 svenska kommuner som använder Artvise Kundtjänst och antalet ökar.

Kalix Tele24 har också en stark position inom den offentliga sektorn, med många kommuner, landsting, myndigheter, och universitet som kunder. Ofta tar telefonisterna på Kalix Tele24 hand om alla inkommande samtal. I vissa andra fall handlar det om overflow-lösningar, det vill säga att hjälpa till när kunden har trafiktoppar eller underkapacitet vid exempelvis sjukdom eller utbildning. Kalix Tele24 stödjer också sina kunder i bland annat krissituationer när belastningen ökar markant. 

– Både Artvise och vi på Kalix Tele24 har en stark relation med kommuner och andra offentliga aktörer. Nu blir det lätt för våra kunder att samarbeta med oss bägge. Tillsammans kan vi erbjuda en bra kombination av tjänster som gör att vi dygnet runt kan hantera och registrera ett ärende på exakt samma sätt som kommunen själv, säger Kalix Tele24:s vd Roland Pihlström.

– Det är bra att våra gemensamma kunder kan få en sammanhållen lösning, säger Lars Ögren, vd på Artvise.

Kontakt

Roland Pihlström
vd, Kalix Tele24
070-719 90 00
roland.pihlstrom@kalixtele24.se

Lars Ögren
vd Artvise
072-200 41 40
lars.ogren@artvise.se

Om Kalix Tele24
Kalix Tele24 är ett telefonistföretag som erbjuder allt från enklare svarstjänster till övertagande av hela växelfunktionen – med tillgänglighet dygnet runt, året om. Våra välutbildade telefonister i Kalix, Haparanda och Kista behärskar alla nordiska språk samt engelska. Kunderna är små och stora företag, myndigheter, kommuner och organisationer. Kalix Tele24 grundades 1992 och har idag 150 anställda. Ägare är Kristian Rothoff med familj.
www.kalixtele24.se 

Om Artvise
Artvise är ett It-bolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik. Förutom en strategi att leverera konsulttjänster har Artvise även som mål att ta fram och erbjuda egna programvaror inom ECM-området.
www.artvise.se 

Om oss

Kalix Tele24 erbjuder svarsservice i olika former - allt från telefonpassning till omfattande kundtjänstuppdrag. Kalix Tele24 har haft öppet dygnet runt, året om, sedan starten för 25 år sedan och specialiserar sig bland annat på att hjälpa till vid plötsliga trafiktoppar.Våra välutbildade telefonister i Kalix, Haparanda och Kista behärskar alla nordiska språk samt engelska. Kunderna är små och stora företag, myndigheter, kommuner och organisationer.www.kalixtele24.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Både Artvise och vi på Kalix Tele24 har en stark relation med kommuner och andra offentliga aktörer. Nu blir det lätt för våra kunder att samarbeta med oss bägge. Tillsammans kan vi erbjuda en bra kombination av tjänster som gör att vi dygnet runt kan hantera och registrera ett ärende på exakt samma sätt som kommunen själv.
Roland Pihlström, vd Kalix Tele24