”Att göra affärer med den offentliga sektorn” - nytt stöd på webben för bättre dialog mellan myndigheter och företag

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet presenterar idag ett informationspaket om offentlig upphandling som ska underlätta mötet och dialogen mellan upphandlande myndigheter och företagare. Fler mötesytor och utökad dialog leder till mer gynnsamma affärer för båda parter.

Offentlig upphandling upplevs ofta som svårt och krångligt av småföretag, vilket leder till att de endast i liten utsträckning deltar i upphandlingar och tävlar om avtal inom offentlig sektor.

Upphandlingsstödet har tagit fram ett skräddarsytt informationspaket som ska locka fler företag att lämna anbud. ”Vi hoppas ha fångat upp och bemött de frågor och funderingar som företagare har kring upphandling, och att fler företag blir nyfikna på att leverera till offentlig kund” säger Elisabeth Wallander, projektledare på Upphandlingsstödet och fortsätter ”vi vill underlätta för kommuner och andra upphandlande myndigheter att arrangera lokala träffar med befintliga och potentiella leverantörer genom att erbjuda dem ett färdigt presentationsmaterial. Ju fler företag som är med och konkurrerar på den offentliga marknaden desto bättre för skattebetalarna.”

Materialet kan beställas kostnadsfritt och innehåller bl.a. en film med grundläggande information om offentlig upphandling, presentationsmaterial och ett underlag för diskussion. Tanken är att kommuner med olika utgångslägen ska kunna anpassa materialet efter sina behov och skapa dialog kring de upphandlingsfrågor som är aktuella lokalt.

Informationspaketet finns att ladda ned och beställa på Upphandlingsstödets portal för upphandlingsfrågor, www.upphandlingsstöd.se.

Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för uppskattningsvis 500 miljarder. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har sedan 1 januari 2009 regeringens uppdrag att bidra till en förenklad upphandlingsprocess för såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer.

Upphandlingsstödet tar fram vägledningar och erbjuder stöd i upphandlingsprocessen och driver utvecklingen av elektronisk upphandling. Läs mer på www.upphandlingsstöd.se eller ring vår helpdesk på 08 700 0900

Lisa Hubendick-Nyman

Kommunikationansvarig Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

08-700 0712

072- 222 95 34

lisa.hubendick-nyman@kammarkollegiet.se

Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för uppskattningsvis 500 miljarder. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet  har sedan 1 januari 2009 regeringens uppdrag att bidra till en förenklad upphandlingsprocess för såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer.

Upphandlingsstödet tar fram vägledningar och erbjuder stöd i upphandlingsprocessen och driver utvecklingen av elektronisk upphandling. Läs mer på www.upphandlingsstöd.se eller ring vår helpdesk på 08 700 0900

Taggar:

Om oss

Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering, administration och upphandling. www.kammarkollegiet.se